Proč právě BOSU

PROČ PRÁVĚ BOSU?

Začátky bosu jsou spojené zejména s rehabilitačním cvičením. Nestabilní plocha totiž nutí zapojit kromě hlavních svalových skupin i hluboký stabilizační systém, který tvoří svaly kolem páteře a břicha. Tyto svaly působí mimo jiné jako podpora oporného aparátu a podporují správné držení těla. Taktéž se do cvičení efektivněji zapojují svaly kolem kloubů, čímž se urychluje rekonvalescence po různých druzích zranění a zároveň je to prevence těchto zranění.

K ČEMU SLOUŽÍ HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM A POSTURÁLNÍ SVALY?

Tyto dva pojmy jsou při cvičení s nestabilními podložkami, včetně bosu, velmi často skloňované. Většina lidí však neví, co si pod nimi má představit, proto se je budu snažit co nejjednodušeji přiblížit.

Posturální svaly jsou svaly, které, jak z názvu vyplývá, mají za úkol správné držení těla a vyrovnávání změn těžiště těla. Ke komponentům držení těla patří postavení hlavy, zakřivení páteře, poloha pánve a postavení dolních končetin. Při našem dnešním způsobu života zahrnujícím nekonečně dlouhé vysedávání za počítačem, v autě a při jednostranném zatěžovaní pohybového aparátu (nošení kabelky na jednom rameni) většina z nás na správné držení těla ani nepomyslí. Dochází tak ke zkracování zejména posturálních svalů a oslabovaní svalů k nim opačným, fázickým. Jako příklad si můžeme uvést tradičně oslabené břišní svaly a proti nim často až příliš zkrácený vzpřimovač páteře v bederní oblasti. Nesprávné držení těla tak postupně vede k bolestem těchto zkrácených svalů.

Hluboký stabilizační systém představuje systém hlavně drobných svalů kolem páteře, patří tam však například i bránice, příčný břišní sval a další svaly. Tyto svaly se samovolně zapojují při jakémkoliv vykonávaném pohybu. Zabezpečují stabilizaci páteře a její ochranu proti působícímu zatížení. Při oslabeném hlubokém stabilizačním systému dochází k nedostatečné opoře páteře, což přispívá tak ke vzniku bolestí. Jako příklad si můžeme opět uvést břišní svaly, konkrétně příčný břišní sval, jehož oslabením dochází k nedostatečné opoře bederních svalů a také k vyklenutí břicha ven.