Kruhový trénink PILATES

Kruhový trénink v pilates si na rozdíl od klasicky pojatého kruhového tréninku neklade za hlavní cíl zvýšit kondici a výkon klienta. Vychází ze cviků pilates a usiluje o správné držení těla a kontrolované provádění cviků. Takže opět nám jde o techniku cviku. Nikdy neobětujte techniku na úkor přidání zátěže nebo počtu opakování! Pokud nebude technika správná, nacvičíte špatné pohybové návyky, vytvoříte svalovou dysbalanci nebo si přivodíte zranění.

Proč kruhový trénink?

Ve fitku máme pilates stroje, které využijeme právě v těchto lekcích. Díky různorodosti pomůcek lépe docílíte komplexního zapojení celého těla. Toto cvičení zvýší intenzitu a náročnost cvičení. A hlavně si tímto způsobem oživíme a zpestříme lekce.